Δηλητήρια, Τοξικολογία, Χημικά όπλα

Zoman

Zoman , nyardalutsankayin τοξική ουσία metilfosfonattvi pinakolinayin Εσθήρ. Άχρωμο, ελαφρώς πτητικό υγρό , η θερμοκρασία βρασμού, 42 ° C (0,2 mm της στήλης υδραργύρου), πυκνότητα : 1,040 kg / m³. Zoman περιορίζεται να διαλυθεί σε νερό , οργανικούς διαλύτες, απεριόριστη. Hidrolizvum το νερό (πολύ αργά), οξέα , βάσεις και αμίνες υδατικά διαλύματα (πολύ γρηγορότερα), ara-jatsnelov μη-τοξικά υλικά. Πτώση στο δέρμα προκαλεί μια γενική δηλητηρίαση. Θανατηφόρο ποσό της έκθεσης αέρα IAC 0,02 ανά λεπτό. αναπνευστήρα προστασίας και προστατευτικά ρούχα.