Ανατομία, Εμβρυολογία, Ιατρική

Saghmnatsagum

Saghmnatsagum ( embriogenez ) ( ελληνικά , έμβρυο – πυρήνα και προέλευσης – καταγωγής), διάφορα όργανα και ιστούς των πολυκύτταρων οργανισμών ζώου ανάπτυξη είναι σχετικά απλή σε ζυγωτό ή chbeghmnavorvats αυγά (αγενή πολλαπλασιασμό περίπτωση).

εμβρυϊκή ανάπτυξη

Εμβρυϊκή ανάπτυξη του ζυγωτού μοιράσουν blastul

Εμβρυϊκή ανάπτυξη, ζώο πολυκύτταροι ανάπτυξη του ωαρίου ή εμβρυϊκές μεμβράνες . Που λαμβάνουν χώρα στο μητρικό οργανισμό ή οργανισμόν έξω. Nakhasaghmnayin εμβρυϊκή ανάπτυξη προηγείται της ανάπτυξης του κύκλου , όταν καλλιεργείται, επεξεργασία και ωρίμανση των αυγών .

Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης υπάρχει σχετικά μια απλή εμφυτευμένο πολυκύτταρων, տարբեր օրգաններից և հյուսվածքներից կազմված, ինքնուրույն գոյության ընդունակ օրգանիզմ։ Սաղմնային զարգացման հիմնական փուլերն են՝ բեղմնավորումը (կուսածնության ժամանակ՝ ձվի ակտիվացումը), տրոհման բաժանումները, գաստրուլյացիան, օրգանոգենեզը, թաղանթներից դուրս գալը կամ ծնունդը։ Բեղմնավորումը տեղի է ունենում մայրական օրգանիզմում կամ ջրում, այնուհետև, տրոոման ընթացքում ձուն հաջորդաբար բաժանվում է սկզբում մեծ, հետո ավելի ու ավելի մանր բջիջների (բլաստոմերներ)․ առաջանում է բազմաբջիջ (սովորաբար խոռոչավոր) սաղմը՝ բլաստուլան։ Գաստրուլյացիայի ժամանակ առանձնանում են սաղմնային թերթիկները (տես էկաոդերմ, էնաոդերմ, մեզոդերմ) և սաղմի մարմնի պատերը ձեռք են բերում երկշերտ, իսկ կենդանիների մեծամասնությունը՝ նաև եռաշերտ կառուցվածք։ Սաղմնային զարգացման ընթացքը տարբեր կենդանիների համար տարբեր է, բայց արդյունքում ստեղծվում է օրգանիզմի կառուցվածքի ընդհանուր պլան, որը նման է նույնիսկ հեռավոր կարգաբանական խմբերում։ Օրգանոգենեզի ժամանակ սաղմնային թերթիկները բաժանվում են օրգանների և համակարգերի սաղմերի (նախասկիզբների)։ Օրգանոգենեզն իրականանում է գլխավորապես բջիջների տեղաշարժերի և տարբերակման շնորհիվ։ Թաղանթներից դուրս գալու կամ ծննդի ժամանակ սինթեզվում է թաղանթները լուծող ֆերմենտ, ի հայտ են գալիս կեղևը կոտրելու հարմարանքներ և այլն։ Սաղմնային զարգացման և հյուսվածքների ու օրգանների տարբերակումը պայմանավորվում է բջջի գենետիկական ապարատով։ Օրգանիզմի բոլոր բջիջները ստանում են գեների լրիվ հավաքակազմեր, բայց սաղմնային զարգացմանման ընթացքում, տարբեր հյուսվածքներում և օրգաններում, զարգացման տարբեր փուլերում գործում են տարբեր գեներ, որոնք պայմանավորում են տվյալ տարբերակման համար անհրաժեշտ սպիտակուցների սինթեզը։ Այսպիսով, սաղմնային զարգացմանման պրոցեսում տարբերակման գործոնները պայմանավորում են այն գեների գործունեությունը, որոնք իրականացնում են համապատասխան սպիտակուցների սինթեզը, իսկ սպիտակուցներն ապահովում են բջիջների տարբերակումը։

Διαφορετικές ζώο ανάπτυξη εμβρυϊκών σημαντικά διαφορετικό από το άλλο. Μερικά ζώα διαχωρίσει τα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης entatsshum λείπει. διαδικασία εμβρυϊκή ανάπτυξη είναι κάπως θυμίζει το εξελικτικής διαδικασίας). Αλλά εμβρυϊκά ομοιότητα είναι σχετική, γιατί σε κάθε στάδιο των εμβρύων που χρησιμοποιούνται στο κατάλληλο περιβάλλον. Η ανάπτυξη των εμβρυϊκών ζωής η πιο σημαντική περίοδο της συμφωνίας και το σώμα της ανάπτυξης hetsaghmnayin .