Ασθένειες, Ιατρική

Ostreokhondropatia

Ostreokhondropatia osteokhondrit , osteokhondroliz , μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από σπογγώδες οστό υλικό βραχείας και μακράς σωληνοειδή οστά τελειώνει τροποποιήσεις. Συχνά σε συνδυασμό με hodachari τροποποιήσεις. Οι λόγοι δεν είναι σαφείς. Κυρίως άρρωστο παιδί και έφηβος ηλικίας. Rentgenakhtoroshmamb εντοπιστεί. Θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και χειρουργικές μεθόδους.