Δηλητήρια, εντομοκτόνα, Τοξικολογία, Φυτοφάρμακα

Merkaptafos

Merkaptafos , sistoks , Εντομοκτόνα , φώσφορο οργανικές ενώσεις. Υπό κανονικές συνθήκες, ένα ελαφρύ καφέ υγρό. χαρακτηριστικό εντομοκτόνα οφείλεται στα ένζυμα που είναι απαραίτητα για τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος, ειδικά kholinesteraznere, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα. Wpst τοξικά. Χημικά ασταθείς και γρήγορα τη φθορά και το εργοστάσιο δεν θα μείνει καιρό. Χρησιμοποιείται σε βαμβάκι και καλλωπιστικών φυτών παράσιτα για την καταπολέμηση της.