Ασθένειες, Λοιμώδη νοσήματα

Lamblioz

Lamblioz , παρασιτική ασθένεια , μια μολυσματική εντερική Lambchia μονοκύτταρων nakhakendaninern είναι. Όλες οι ηλικίες είναι άρρωστοι άνθρωποι , κυρίως παιδιά . Lamblianeri έχουν μολυνθεί κύστεις μολυσμένων τροφίμων ή νερού που χρησιμοποιείται. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία , όρεξη μείωση, κοιλιακό άλγος , luytse, δυσκοιλιότητα.

Υποσημειώσεις

  1. Μετάβαση έως:1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 απελευθέρωση Νοσημάτων Οντολογία 27/01/2017 Verified έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.