Ανατομία, Ανατομία των Ζώων

Koghagits

Koghagits , το δέρμα αισθητήρια εξειδικευμένα όργανα , τοποθετημένα σε τακτική kloraberanneri , ψάρια , προνύμφες και μερικά ενήλικα αμφίβια (ορυκτά και σύγχρονες) μυαλό και το σώμα πλευρά. Αυτά τα ζώα αντιλαμβάνονται νερό διακυμάνσεις, το βάθος, την κατεύθυνση και τη δύναμη των ρευμάτων, και υποβρύχια δομές όπως αντικατοπτρίζεται κύματα.

Για παράδειγμα, τα όργανα Koghagtsayin των ψαριών μπορεί να κολυμπήσει και να τροφοδοτήσει αναζήτηση πλήρους σκοτεινά ή θολά νερά, γύρω από άλλα ζώα και τα αντικείμενα να αισθάνονται μικρές αλλαγές στην πίεση του νερού.