Ιατρικά σύμβολα, Ιατρική

Hngagits

Hngagits , ( Ιούνιος , Πεντάγραμμον, πέντε – «πέντε» и γράμμα – «γραμμή»), μετά διατεθεί hnchyuevneri ύψος πέντε οριζόντιο σύστημα γραμμές. Οι σημειώσεις γραπτές στις γραμμές και gtsamijerum σύμφωνα με την κλείδα να θέσει hngagtsi αρχή να δείξει σημαντικά κέρδη, όπως τους ήχους της ένα ορισμένο ύψος. Εφαρμόστε επιπλέον «βοηθητική» γραμμές.

Δείτε επίσης

Notagrutyun