Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, Ιατρική

Erebuni ιατρικό ενημερωτικό δελτίο

Erebuni ιατρικό περιοδικό , επιστημονικό-πρακτικό ιατρική πράξη.

Медицинский вестник Эребуни
χώρα ο
ιστορία δημοσίευση 1996, έτους
συχνότητα 4
επανεξετάζονται ναί
άρθρα 62
εκτύπωση 400
δικτυακός τόπος http://www.med-practic.com/arm/301/my.organization.html

Πηγή

  • Επιστημονικές πληροφορίες ανάλυση και παρακολούθηση Κέντρο, κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύθηκε στην Αρμενία