Ιατρική, Υγεία Αρμενία

Center (Ιατρικό Κέντρο)

“Shengavit” ιατρικό κέντρο , διεπιστημονική διαγνωστικές εταιρείες. Το ιατρικό κέντρο περιλαμβάνει ένα προληπτικών, διαγνωστικών, θεραπευτικών και αποκατάστασης λειτουργιών των τμημάτων και υπηρεσιών.

Ιστορία

1983 ιδρύθηκε το Νο 3 κλινικές μαιευτήριο.

Το σημερινό κτίριο τέθηκε σε λειτουργία το 1964 .. 2001 Μαιευτήριο μετατραπεί σε ιατρικό κέντρο “Shengavit” κατά την οποία όλες οι μετοχές που ανήκουν στο δήμο. 2002. Μετοχές που κατέχονται ήδη από το προσωπικό και ιατρικό-διαγνωστικό κέντρο σε ένα πολυ-φορέα.