Ιατρικές ειδικότητες, φοβίες, Ψυχιατρική., Ψυχοπαθολογία

Aykhmofobia

Aykhmofobia ( ελληνικά , aichmē , «αιχμηρά» και τον Φόβο , «Φόβος»), κοινή φοβία που προκύπτει στην κοπή και διάτρηση μέσα, όπως βελόνες, μαχαίρια, ψαλίδια, μολύβι, χρησιμοποιήστε ένα αιχμηρό άκρο ή να δείτε.

Προκαλεί

Αυτή η φοβία μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη χρήση των εργαλείων ή είδη οικιακής χρήσης, λανθασμένου χειρισμού μετά τα γεγονότα. Ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερη, γιατί θυμάται τον πόνο και προσπαθήστε να αποφύγετε τέτοιες περιπτώσεις.

Διαδώστε

Aykhmofobian δεν μπορεί να γεννηθεί, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη ζωή.

Δείτε επίσης

  • κατάλογο των φοβιών