Αίμα, Αιματολογία, Ανατομία, Ιατρική, Ιστός, Συνδετικός ιστός, Υγρό συνδετικού ιστού

Aryunaklanum

Aryunaklanum , hemosorption , το σώμα των τοξικών ουσιών στην αφαίρεση. Το αίμα του ασθενούς μέσω μιας ειδικής συσκευής σε λεγόμενες καταβόθρες ( προσροφητικά ) διαμέσου του οποίου οι δηλητηριώδεις ουσίες διατηρούνται σφιχτά και απορρόφηση στο αίμα. Οι απορροφητές που χρησιμοποιούνται ως ενεργό άνθρακα ή ρητίνες ανταλλαγής ιόντων . Aryunaklanume εφαρμόζονται σε δηλητήρια , τα φάρμακα και άλλες ουσίες δηλητηρίασης, καθώς και το ήπαρ και τα νεφρά σε περίπτωση σοβαρής βλαβών.

Δείτε επίσης

  • αιματολογία
  • στο Άγιο

Εξωτερικές συνδέσεις

  • Aryunaklanum (ρωσικά)