Βότανα, Θεραπεία, Ναρκωτικά

Artsvapter

Artsvapter ( Lat. , Ρχεηάϊυιη ), pterazgineri οικογένεια πολυετείς πόες φυλής. Γνωστή 2, RA, τύπου 1, artsvater Tauride ( Π tauricum ).

Αυτό συμβαίνει μόνο σε Syunik Marz ( αποθεματικού ). Δημιουργήσει έως και 2 m ύψος βλάστησης. καταχωρηθεί στο Κόκκινο Βιβλίο . Kochgharmate ισχυρό, εκτεταμένο, διακλάδωση. Αφήνει kotunavor είναι kashekerp, δίκλινα, τρίκλινα petrabazhan, κάτω, επιφυλακτικός, tavot. Οι Sporangiumnere άκρες των φύλλων τοποθετημένα σε μια σειρά, αφήνει hetolorvats μέρος. Spornern προκύψουν κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Βότανα σε. φύλλα και οι ρίζες είναι παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως chichvamughmijots.