Ιατρική, Τμήματα Ιατρικής

Alergiabanutyun

Alergiabanutyun , Ιατρική Τμήμα, εξετάζει τις alergiakan ασθένεια αιτίες, οι μηχανισμοί εμφάνισης, κλινικές εκδηλώσεις και τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας τους. Alergiabanutyune στενή σχέση με ανοσολογία , επειδή είναι σε μεγάλο βαθμό το ανοσοποιητικό τους μηχανισμούς που διέπουν αλλεργία. Ως ανεξάρτητη μονάδα, που χωρίζονται από alergiabanutyunn 20ου αιώνα πρώτο μισό της αύξησης της παγκόσμιας alergiakan ασθένειες.

Η alergiabanakan έρευνα Alergiabanakan και το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Ανοσολογίας , Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας alergiabanutyan καρέκλα, “Erebuni” ιατρικό κέντρο alergiabanakan Κλινικής στο Νοσοκομείο του Ρεπουμπλικανικού Παιδική και Παιδική alergiabanakan Center.