Ιατρικές ειδικότητες, φοβίες, Ψυχιατρική., Ψυχοπαθολογία

Akrofobia

Akrofobia , κολλώδεις φόβος του ύψους. Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική. , Ἄκρος ( «πάνω») и Φόβος ( «Horrors”) λέξεις.

Akrofobiayov πάσχουν υψόμετρο στο παρατηρούμενο με ναυτία και ζάλη .

Ζαλάδα σε μεγάλα υψόμετρα είναι μια κανονική φυσιολογική αντίδραση. Akrofobneri σε μια φοβία σχετικά με το χρόνο και δεν υπάρχει κανένας φόβος για τα ύψη και πτώση μικρή πιθανότητα έλλειψης χρόνου.

Akrofobian ταξινομούνται ως φοβίες στην κατηγορία, οι οποίες σχετίζονται με το χώρο και δυσφορία κίνηση. Έχει δοθεί η κατηγορία των κοινών μεθόδων θεραπείας.