Ασθένειες, Λοιμώδη νοσήματα, Φυματίωση

Africanum Mycobacterium

M. africanum είναι η Αφρική της φυματίωσης πρωτογενές εμβόλιο, το οποίο morfologiapes και συνθήκες καλλιέργειας παρόμοιες με M. bovis ήταν. Αυτός tarberakele πολύ δύσκολο, τα περισσότερα εργαστήρια δεν τον απομονώσουν, ή λανθασμένα αποδεκτά ως M. bovis. Η επιδημιολογία της μόλυνσης είναι παρόμοια με μυκοβακτηριδίου φυματίωσης που προκαλείται από.

Λογοτεχνία

  • Поздеев О.К. Микробиология Медицинская, Москва, 2010 г, ISBN 978-5-9704-1530-6