Θεραπεία, Ναρκωτικά, Ναρκωτικά Αλφαβητικά

Adonizid

Adonizid , ναρκωτικών ουσιών , μοναδική μυρωδιά, κιτρινωπό, διαφανές υγρό .

Παραλαβή

Αποδεικνύεται kuzhkotruk φυτών .

Χρήσεις

που χρησιμοποιούνται για την

  • καρδιακή νόσος
  • νευρώσεις κατά.

Δεν προορίζεται για την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία σε βαθιά οργανικές αλλαγές.