νευρικού συστήματος

Φυσική νευρικό σύστημα

Φυσική νευρικό σύστημα , το σωματικό νευρικό σύστημα , αισθητηριακές και marmnasharzhakan νεύρο και τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό αντίστοιχη σχηματισμούς ολότητα. Σπονδυλωτά ζώα και το ανθρώπινο νευρικό σύστημα του σώματος nyardavorum τα μέρη του σώματος, καθώς και πλήρη σώματος κινήσεις στο χώρο, παρέχοντας mijadzig ριγέ μυς , σκελετό παρέχει το μυϊκό αντανακλαστικό τόνο και την κατανομή του μεταξύ των διαφόρων mkanakhmberi. Το τελευταίο είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί κανονική συμπεριφορά του σώματος για την κίνηση καθώς και τις συνθήκες σχετικής ηρεμίας.