Ερεβάν Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου, Ιατρική, Υγεία Αρμενία

Τμήμα Γενικής Ιατρικής Σχολής

Γενική Ιατρική Σχολή (ΤΕΣ) του Πανεπιστημίου είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη σχολή. Δημιουργήθηκε το 1920 .. Από την απόφαση που ελήφθη από την ιατρική σχολή του Υπουργικού Συμβουλίου το 1919. στις 16 Μαΐου. Οι πρώτοι απόφοιτοι ήταν το 1927, 32 άτομα.

περίοδο 5 ετών της μελέτης, 2012 – το 2013 ακαδημαϊκό έτος θα είναι 4 χρόνια.

Η σχολή διευθύνεται από το γραφείο του πρύτανη, η οποία αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικού Συμβουλίου και το γραφείο πρύτανη του μαθητή.