Ιατρική, Ιατρικός εξοπλισμός

σύριγγα

Σύριγγες , Εργαλείο ιατρικό, την ένεση του φαρμάκου στο σώμα ή το σώμα του αίματος ή άλλου υγρού για την αφαίρεση. Είναι ένα ποτήρι ή πλαστικό κυλινδρικό φιαλίδια στην οποία ένα άκρο του συνδετήρα στο άλλο άκρο της βελόνας . Κουμπί ώθησης ή έλξης από το υγρό αντλείται έξω, αντίστοιχα, στα nerarkchits και να τεθεί σε nerarkchi.

Συνήθως έχουν σχεδιαστεί για μία χρήση. εξαίρεση από σύριγγες, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά akhtazertsumits. Χωρίς ανοσοποιητικό επαναχρησιμοποίηση του σώματος της σύριγγας μπορεί να μεταδώσει διάφορες βακίλους, συμπεριλαμβανομένων HIV λοίμωξη.

Οι σύριγγες χρησιμοποιούνται ακόμα από τους Ρωμαίους από.