Ιατρική, Ιατρικός εξοπλισμός

σταγονόμετρο

σταγονόμετρο

Πιπέτα ( Eng. , Πιπέτα – khoghovakik) hedukneri δοχείο γυάλινο όγκο για τον ακριβή προσδιορισμό. Που χρησιμοποιούνται σε χημικές αναλύσεις. Ιατρική στην pipete χρησιμοποιούνται σε μάτια , μύτη , αυτιά Drip το υγρό φάρμακο.