Ιατρικές ειδικότητες, Ψυχιατρική.

Προσωπική εκτίμηση Taylor Άγχος Scale

Προσωπική εκτίμηση Taylor Άγχος Κλίμακα (Taylor Προδήλως Άγχος Κλίμακα – ΤΜΑδ) αναπτύχθηκε από την αμερικανική ψυχολόγο Jeanne Taylor, 1953 στο [1] . Είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 50 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν “ναι” ή “όχι”, και να αποκαλύψει το επίπεδο του άγχους του ατόμου [2]

Υποσημειώσεις

  1. Μέχρι Μετάβαση↑ [Taylor, J. (1953). Μια κλίμακα προσωπικότητα πρόδηλη ανησυχία. Η Εφημερίδα της Ανώμαλη και Κοινωνικής Ψυχολογίας 48285-290.]
  2. Μέχρι Μετάβαση↑ Προσωπικά Taylor κλίμακα αξιολόγησης άγχος της επιλογής