Ιατρική

παρακέντηση

Διάτρηση ( . Lat , Punctio – διακοπή), μια κοιλότητα, αίμα τοίχωμα του αγγείου, κοίλα ή parenkimatoz όργανο, όγκο , διήθηση τρύπα, θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς.

Lyumbal παρακέντηση διαγνωστικών και θεραπευτικών αγωγών που κρίθηκαν σημαντικές. Lyumbal punctions στόχος του νωτιαίου συλλογή υγρού. Διαγνωστικούς σκοπούς, χρησιμοποιείται ευρέως σε νευρολογική έρευνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να γίνει η διάγνωση μόνο βάσει των δεδομένων punctions lyumbal. Πολυνευροπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και κατά τη διάρκεια αυτής neyroleykemiayi διαγνωστική μέθοδος μπορεί να επιβεβαιώσει τη διάγνωση ή πλήρη κλινική εικόνα.