Ιατρική, Στέλεχος Ιατρικής

Νοσοκομείο

Νοσοκομείο , μονάδα φροντίδας υγείας, ο σκοπός της οποίας άρρωστοι άνθρωποι θεραπείας. Νοσοκομείο στρατιωτικό νοσοκομείο στο.

Σύνθεση

Το νοσοκομείο περιλαμβάνει, κατά κανόνα, να περιλαμβάνει,

  • υγιεινής σημείο ελέγχου
  • θεραπευτική διακυβεύονται
  • χειρουργική διακυβεύονται
  • γυναικολογικές διακυβεύονται
  • κλινική διακυβεύονται
  • σημείο τραυματολογία