Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, Ιατρική

Νευροχημείας (παραδίδεται)

Νευροχημείας (παραδοθεί) , έκδοση περιοδικών λειτουργεί νευροχημείας όλα τα τμήματα, καθώς και των συναφών επιστημών που αφορούν νευροχημείας, βιοχημεία, χημεία Βιοοργανική, μοριακής βιολογίας, μικροβιολογίας και βιοχημείας στην ιατρική. Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα επισκοπήσεις? νέα άρθρα που περιέχουν τα αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας, μεθοδική δουλειά, σύντομα μηνύματα, θεωρητική και συζήτηση υλικά, σχόλια.

Πηγή

  • Επιστημονικές πληροφορίες ανάλυση και παρακολούθηση Κέντρο, κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύθηκε στην Αρμενία