Ανατομία του Ανθρώπου, Κρανίο

μπροστά του Κόλπου

Πρόσοψη του Κόλπου ( κόλπων μετωπιαίο ), το ανθρώπινο κρανίο είναι ένα από τα τέσσερα κόλποι είναι γεμάτη με ρωγμές και λεπτό κανάλι αέρα συνδέεται με τον ρινική κοιλότητα με. Βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και το εσωτερικό είναι καλυμμένο με τους βλεννογόνους

Ο άνθρωπος δεν έχει μπροστά κόλπο κατά τη γέννηση, προκύπτει 7-8 χρόνια της ζωής και vernjakanoren σχηματίζεται στο εφηβεία τέλος της περιόδου. Μερικές φορές υπάρχει και ενήλικες άνδρες.