Ιατρική, Υγεία Αρμενία

Μητέρας και του παιδιού τομέα της προστασίας της υγείας στην Αρμενία

Υγεία μητέρας και παιδιού ερευνητικό κέντρο ( Ερεβάν ) στρατηγικοί στόχοι στον τομέα της μητρικής και παιδικής υγείας σε παιδιά, εφήβους, τη διατήρηση της αναπαραγωγικής υγείας των μητέρων και των παιδιών για τη βελτίωση της διατροφής. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της έχει ως ΟΗΕ χώρα μέλος, ένωσε τις δεσμεύσεις της οργάνωσης. Μητέρας και του παιδιού διατήρηση της υγείας ως βασικό κανόνα, που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία και αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά στρατηγικών εγγράφων, συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών, τις δηλώσεις και διεθνείς νόμους. Οι κύριες διατάξεις της στρατηγικής στον τομέα της υγείας μητέρων και παιδιών εγκριθεί και να εφαρμοστεί η «Μητέρα και Υγεία του Παιδιού 2003 – το 2015 με θέμα« Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης για το 2003 από την απόφαση και την «βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας στο 2007 – 2015. Το έργο”.

Η κυβέρνηση ανέπτυξε και ενέκρινε το «Παιδί και Εφηβικής Υγείας και Ανάπτυξης το 2010 – το 2015 στο Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής», που εκπροσωπεί τους κύριους στόχους για τη διατήρηση της υγείας. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά αυξάνοντας το μέγεθος του εφάπαξ, σύμφωνα με την ισοτιμία και το “Φάρος” εγγραφή του προγράμματος. Πρόγραμμα “Γυναικολογική Φροντίδα» εντός της χρήσης 2008 αρχίζοντας από την 1η Ιουλίου, θεσπίστηκε το κρατικό πρόγραμμα μαιευτικής που παρέχει τον πληθυσμό με υψηλής ποιότητας και εντελώς δωρεάν υπηρεσίες μητρότητας. Εγκυμοσύνη 22 εβδομάδων ή περισσότερο έγκυες γυναίκες δίνεται ένα πιστοποιητικό, το κόστος για το 2008 ήταν 65.000, το 2009 , έφτασε μέχρι 150.000 δράμια. Το πιστοποιητικό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε υποχρεωτική προ hetagotutyunner. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της στο 2010 , κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την εισαγωγή των πιστοποιητικών παιδιά 0-7 ετών. Μια σειρά από έργα που πραγματοποιούνται στον τομέα, διεθνείς οργανισμούς ( UNICEF , WHO , UNFPA , USAID , χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία, κλπ).