Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, Ιατρική

Ιατρικής, Επιστήμης και Εκπαίδευσης (παραδίδεται)

Ιατρική, την επιστήμη και την εκπαίδευση , την επιστήμη, την τεχνολογία και τις επιδόσεις.

Ιατρική, Επιστήμη και την Εκπαίδευση
εκδότης “Uniprint” LLC
χώρα Ερεβάν, Αρμενία
ιστορία δημοσίευση του 2009 έτους
συχνότητα 4
επανεξετάζονται ναί
άρθρα 12-14
εκτύπωση 200
δικτυακός τόπος http://www.ysmu.am

Πηγή

  • Επιστημονικές πληροφορίες ανάλυση και παρακολούθηση Κέντρο, κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών που δημοσιεύθηκε στην Αρμενία