Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, των ιατρικών πατήστε

Θεραπευτική (παραδοθεί)

Θεραπευτική , την ιατρική και την υγεία Amsorya παραδοθεί. Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία του 1917 – το 1919 ήταν, Πρόνοια και της Βοστώνης . Διευθυντής-editor, Α Ter-Μαρκοσγιάν. Και δημοσίευσε άρθρα για την ανθρώπινη bnakhosutyan kazmakhosutyan, όπως την προέλευση και την ανάπτυξη ορισμένων ασθενειών. Ο γιατρός πρότεινε η ΗΠΑ πρέπει να δημιουργήσει την αρμενική Medical Association, η οποία διαδίδεται από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό έχουν ιατρική πειθαρχία, η έκθεση σε γνώση για την υγεία.