Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, Ιατρική

η νοσοκόμα

Η νοσοκόμα , την ιατρική και την υγεία σε μηνιαία βάση. Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία το 1920 – 1925 ήταν ( το 1921 ήταν, “Darman -Το νοσοκόμα»), την Κωνσταντινούπολη , την Αλεξάνδρεια (1923). Συντάκτες, Μ Garakyozyan, H.Tashchyan. Άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην ιατρική και την υγεία, τα νέα φάρμακα εισάγονται. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των οργανώσεων της ιατρικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε gitamatcheli. Αναφέρεται στην κοινωνική και σχολική υγείας, προληπτικής ιατρικής, τα λοιμώδη νοσήματα ερωτήσεις που δημοσιεύθηκε απομνημονεύματα για τη ζωή και την καριέρα επιφανών γιατρών. Μηνιαία εικονογραφημένα “ο θεραπευτής” ακολούθησε το “The Doctor” ( 1919 ).