Ανατομία, Εμβρυολογία, Ιατρική

Ζυγωτό

Το ζυγωτό ( ελληνικά , ζυγωτός – συνδέονται μεταξύ τους) των κυττάρων , η οποία εμφανίζεται στα κύτταρα του σεξ ( gametneri αποτέλεσμα της συγχώνευσης).

Ονομάστε

“Ζυγώτης” όρος πρότεινε Γερμανό βιολόγο Ε Sarasburgere .

Σε αντίθεση με gametneri zigotn έχει χρωμοσώματα διπλοειδή (διπλό) συναρμολόγησης, υψηλή ζωτικότητα. Μετά τον εμποτισμό zigotn αρχίζει να αναπτύξουν ή να καλύπτεται με ένα στερεό μεμβράνη (πολλοί μύκητες και άλγη ), και μετατρέπεται σε για κάποιο χρονικό διάστημα ανάπαυσης σπορίων , zigospori .Zigoti, σχηματισμός σπορίων κάλεσε την προσωπική ανάπτυξη να φυτέψει θάνατο. Αρσενικό + θηλυκό κύτταρο σεξ σεξ κύτταρο ή ζυγωτό γονιμοποιημένο κύτταρο =