νευρικού συστήματος, Νευροφυσιολογία

Ευαισθησία (βιολογία)

Ευαισθησία , ένας ζωντανός οργανισμός να ανταποκριθεί σε εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μεταδοθεί irritators και την ικανότητα να τις αλλάξετε .

Διαφορετικές.

  1. απόλυτη ευαισθησία
  2. ευαισθησία διαφοροποίηση.

Το ελάχιστο μέγεθος του ερεθιστική ουσία που προκαλεί μια εμφανής αίσθηση , ονομάζεται το απόλυτο όριο ευαισθησίας, και η αλλαγή προκαλεί μια αξιοσημείωτη ερεθίσματα διαφοροποίηση, που ονομάζεται κατώφλι tarberakmaev.

Ευαισθησία αντίστροφη hamematakaev την πόρτα. όσο μικρότερο είναι το κατώτατο όριο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία. Η μεταβαλλόμενη τιμή, ανάλογα με τη δύναμη των ισχυρών ερεθιστικών, και το μέγεθος των άλλων αισθήσεων, ψυχική κατάσταση .