Θεραπεία, Ιατρική, Ναρκωτικά

δόση

Δόσης , η δόση του οργανισμού που εισάγονται ναρκωτικών ποσό. Ο ρόλος μπορεί να είναι εφάπαξ (ρυθμιστεί σε ΕΣΣΔ Φαρμακοποιία (Εφ) για τις τοξικές ουσίες και ισχυρά), καθώς επίσης και θεραπευτική, τοξικές και θανατηφόρες. Τα φάρμακα που μετράται σε γραμμάρια και σε γραμμάρια των τμημάτων (Santa Milli, mikrogramnerov). Υγρά, χιλιοστόλιτρα ή κουτάλια (chashine, 15-25 ml, anushegheevine, 8-10 ml, teyine, 4-5 ml) και πέφτει (κατά μέσο όρο 0,05 g). Εν τω μεταξύ, διάφορες ορμονικές patrastuknevri και βιταμίνες οι δόσεις καθορίζονται από την επιρροή (ED), διεθνείς (ΜΕ) και ieternatsional (UE) μονάδων.