Ιατρικά Μέσα από τη γλώσσα, Ιατρικά Τύπου, των ιατρικών πατήστε

Γιατρός (περιοδικό, Τραπεζούντα)

Ο γιατρός , ιατρική και Ενημερωτικό Δελτίο Υγείας. Δημοσιεύθηκε στην Τραπεζούντα ( 1911 – το 1912 ) και στην Κωνσταντινούπολη ( το 1912 – το 1914 ). Μοντέρ και σκηνοθέτης, είπε. Ghazaryan. Δημοσιεύθηκε γιατρός, κάποιος με τα γεγονότα ειδήσεων της εθνικής νοσοκομεία, κολέγια προσφέρουν μια σειρά από ιατρική παρακολούθηση. Προστατέψτε τα συμφέροντα των γιατρών διαμαρτυρήθηκαν κατά των διακρίσεων στην Τουρκία. Που δημοσιεύθηκε στην ιατρική ετήσιο ημερολόγιο (1914).