ασθένεια

Ασθένεια , μια διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα στο σώμα του επιβλαβούς επίδρασης των εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων. Χαρακτηρίζεται από ένα ζωντανό δομή οργανισμού και τη λειτουργία της παράβασης, τη μείωση της προσαρμογής, η ενεργοποίηση του προστατευτικού δυνάμεις. Παραβιάζει την ισορροπία μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος ασθένεια, η οποία αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των πλευρικών αντιδράσεων, καθώς και την ικανότητα να συνεργάζεται με υποτίμηση.