Ιατρική

Αρμενίων Ιατρικού Συλλόγου

Αρμενίων Ιατρικός Σύλλογος (ΑΜΑ) το 2002. Ιδρύθηκε γιατρούς, ιατρικές και βιολογικές επιστήμες και οι επαγγελματίες της δημόσιας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. AMA είναι ένας ανεξάρτητος, μη-υλικό μη κερδοσκοπικός οργανισμός του οποίου στόχος είναι να στηρίξει την μεταπτυχιακή εκπαίδευση της ιατρικής και βιοϊατρικής οργάνωση της έρευνας, η εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των γιατρών και των ασθενών. [1]

Έργα

  • Διεθνές Συνέδριο Νέων Ιατρών
  • Το ιατρικό περιοδικό
  • Επιδημιολογία της μελέτης αρτηριακή υπέρταση ( 2004 , 2007 αντίστοιχα)
  • Οι κλινικές επισκέψεις σε περιοχές
  • συζητήσεις για επίκαιρα θέματα σε μορφή στρογγυλής τραπέζης ιατρική
  • Armeda club

Εξωτερικές συνδέσεις

  • ιστοσελίδα ΑΜΑ

Σημειώσεις

  1. Μέχρι Μετάβαση↑ http://armeda.am/index.php?pd=2&lang=arm