Ψυχιατρική., ψυχικές ασθένειες

Αβουλία

Αβουλία ( Ιουν. , Abulis – αναποφασιστικότητα), αναπηρίας, ηθελημένη έλλειψη ικανότητά του να εκτελεί ενέργειες. ελλείψεις Abulian είναι αυτός που θεωρείται μια ψυχική ασθένεια στην υπόθεση, αλλά και στην πράξη μερικές φορές συμβαίνει σε υγιείς ανθρώπους (gerhognatsututyan δράμα ως προσωρινό φαινόμενο και σταθερή ελάττωμα του χαρακτήρα, ως αποτέλεσμα της λάθος εκπαίδευση).

Λογοτεχνία

AA Nalchajyan «Ψυχολογική Λεξικό”, Ερεβάν 1984