Ανατομία, Εμβρυολογία, Ιατρική

άμνιο

Άμνιο , σπονδυλωτά (ερπετά, πουλιά , θηλαστικά ) και μερικά ασπόνδυλα ( έντομα , σκορπιούς , nemertinner) εμβρυϊκή μεμβράνη. Την ανάπτυξη των εξωτερικών και μεσαία εμβρυϊκά εκτάσεις. Πτηνά και τα θηλαστικά amnioni amniotayin κοιλότητα είναι γεμάτη με υγρό, οργανικές ενώσεις ( πρωτεΐνη , ουρία, ζάχαρη) και ανόργανα άλατα που περιέχουν ptghajrov, η οποία κρατά το έμβρυο από μηχανική βλάβη και από το στέγνωμα. παρουσία ή απουσία Amnioni του χαρακτηριστικού σπονδυλωτών χωρίζονται σε δύο ομάδες, και anamnianeri amniotneri ή ανώτερη ή κατώτερη